Idretter i skolen

Disse særidrettene er allerede inne i prosjektsamarbeidet og bidrar med spesiell kompetanse og et mangfold av aktiviteter: