Aktivitet i skolen

Aktiv365 er et prosjekt med fokus på utdanning av unge ledere med skole og idrettslag som læringsarena! Aktiv365 vil bidra til å utvikle en aktiv og livsstilsbevisst ungdom. Aktiv365 er en videreutvikling av IL@skolen prosjektet ble startet i 2001. Gjennom gode samarbeidsmodeller for skole, idrettslag og særidretter er målet å aktivisere ungdommer gjennom fokus på kompetanse og fysisk aktivitet. Vi satser først og fremst på elever i ungdomsskolen og etterhvert i den videregående skole. Det er i tenårene mange ungdommer slutter med organisert idrett og aktivitetsnivået synker dramatisk. Dette kan føre til at helsemessige uvaner utvikles tidlig. Styrking av frivillighet og dyktige trenere/ledere vil gi store fordeler i folkehelsearbeidet i fremtiden, noe idrettens brede kompetanse og utbredelse kan gi viktige bidrag.